...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަރޮޅި
ނ.
އޮށް ބޭހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ބޭރުގައި ހަރު ތޮށްޓެއް އޮންނަ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ އެތެރޭގައި ހަރުއޮށެއް އޮވެއެވެ.
މިއޮށުގެ އެތެެރޭގައި ކަނަމަދެއްކަހަލަ މަދެއް އޮވެއެވެ.
މީގެ ދެތިން ބާވަތެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކާބޮލިއަރޮޅި . އަރެޅި . އޮށްބޭސް . ތިރިފާލައީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ