...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަބަ
ނ.
(1) ވިދިވިދިގެން.
(2) ކެނޑިނޭޅި.
(3) (ސ) އަބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްތާ . ހަސް . ހުއްޓާނުލައި . ހޭހަންކުރުން . ނަށާމައު . ރޭދުވާމަގު . ރޯނގާބަޑި . ބުއްގުޑި . ބޭސް ސުންބުލި . ބޮޑުއާވިގަސް . ކަނޑިންމާއުޅާގަނޑު . ކަނީރު . ކަފު . ކާފޫރުގަސް . ކެފަނާ . ކޮޅުންފޯދުން . އަހިމުލެކޯސީނު ސުކުން . އަންބަންފިލި . އަބަދާއިއަބަދު . އަކުރުފިލިތާނަ . އައިބައިފިލި . އިބިލީސް . އިސްވައި . މަފިދުތެލޮގައިވިޔަނިސުން . މަޑިދާތާކަށްކަށިދާނެ . މާހޮޅު . މުރެވި . ފިލި . ފުރާ . ފެންބަރޮސް . ދަހިފޫޅުހެދުން . ދާއިމީ . ދިރިދެމިވޮޑިގެންވުން . ދުއްދުން . ދެމިއޮތުން . ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމު . ތަނުއެޅިކުނަލެއްހެން . ތަންފާރު . ތަންފާރުވުން . ތަތްވުން . ތާއަބަދު . ތެޅިތެޅިހުރުން . ތޯފާ . ލައްގާނީ ލައްގާހުރައަކަށެވެ. . ގިރިނދާގެނުން . ގޯވިރިށާ . ސިރީދަގަކައަބަސަންދުރަދީންތަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ