...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަބަފިލި
ނ.
އަކުރުގެ މަތީގައި ޖަހާ ތެދުފިލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަންބަންފިލި . މަފިދުތެލޮގައިވިޔަނިސުން . ފިލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ