...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަބަދު
ނ.
(1) ނިމުމެއްނެތް.
(2ބދ) އަންހެނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްތާ . ހަސް . ހުއްޓާނުލައި . ހޭހަންކުރުން . ނަށާމައު . ރޭދުވާމަގު . ރޯނގާބަޑި . ބުއްގުޑި . ބޭސް ސުންބުލި . ކަނޑިންމާއުޅާގަނޑު . ކަނީރު . ކަފު . ކެފަނާ . އަބަދާއިއަބަދު . އިބިލީސް . އިސްވައި . މަޑިދާތާކަށްކަށިދާނެ . މާހޮޅު . މުރެވި . ފެންބަރޮސް . ދަހިފޫޅުހެދުން . ދުއްދުން . ތަނުއެޅިކުނަލެއްހެން . ތަންފާރު . ތަންފާރުވުން . ތަތްވުން . ތާއަބަދު . ތެޅިތެޅިހުރުން . ލައްގާނީ ލައްގާހުރައަކަށެވެ. . ގިރިނދާގެނުން . ގޯވިރިށާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ