...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަބާ
ނ.
ލިބާހެއް.
މިއީ އަރަބި ހެދުމުގައި ކަމަރު ބަންނަ ލިބާހުގެ މަތިންލާ ބޮޑު ލިބާހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަބާރަނަ . އަބާރަނަމަތީބޮޑުލަވަ . ސިރީހެވެދަރުނައަބާންނަ . ސިރީރަންނަވަލޯކައަބާރުނަ . ސިރީކަލަވުނައަބާރުނަދޭހަ . ސިރީވަރުނައަބާންނަ . ސިރީވަލަކުސައަބާރުނަބޮވަނަ . ސިރީފުރަމިންރާނައަބާރުނަ . ސިރީތިރުނައަބާރުނަބޮވަނަ . ސިރީތުރަވުނައަބާރުނަރެހެންދި . ސިރީތުރަފޫހަޅަތަންތުރަވަރުނައަބާންނަ . ޙުޒާމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ