...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަބާރުނަ
ނ.
(ބދ) ތަރުތީބުކޮށް މާތްކޮށް ކަންތައްކުރާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސިރީރަންނަވަލޯކައަބާރުނަ . ސިރީކަލަވުނައަބާރުނަދޭހަ . ސިރީވަލަކުސައަބާރުނަބޮވަނަ . ސިރީފުރަމިންރާނައަބާރުނަ . ސިރީތިރުނައަބާރުނަބޮވަނަ . ސިރީތުރަވުނައަބާރުނަރެހެންދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ