...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަބާބީލުދޫނި
ނ.
ކަޅުކުލައިގައި ބަނޑުދޮށް ހުދުކޮށްތިބޭ ކުދިދޫންޏެއް.
މިގިނައިންއުޅެނީ މައްކާ ޙަރަމްފުޅުގެ ތެރޭގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ