...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަބީތު
ނ.
އޮޑިފަހަރުގައި ކޮޅުފަސްކޮޅު ވާއައްސަން ޖަހާފައި ހުންނަ މޫޓު (އެތި.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ