...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަބުރާބެހުން
މ.
އިންސާނާ ފަޚްރުވެރިވާ އޭނާގެ ޝަރަފުކަމުގައި ބަލާ ކަންތައްތަކަށް އުނިކަންލިބޭ ފަދަ އެއްޗެއް ބުނުން ނުވަތަ ކަމެއް ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ