...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަބުދާލި
ނ.
(1) ވަޑާމުގެ މަސައްކަތުގައި އެއްޗެއްސަށް އިލިއަރުވާފައި އޭގެކޮޅު ފަޅާފައި ޖަހަން ބޭނުން ކުރާ ދާލި.
(2) އަބުކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ