...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޅައިބެލުން
މ.
ދެއެއްޗެއްގައި ނުވަތަ ދެކަމެއްގައި ހުރި ތަފާތެއް ނުވަތަ އެއްގޮތް ކަމެއް ބެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަރުންއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ