...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޅައިލުން
މ.
(1) އެހީވުން.
(2) ޙާލުބެލުން.
(3) އޮއްސައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުކައިލުން . އެހީ . އެންދައުކެވުން . އޮއްސައިލުން . އޮއްސުން . މަހައިލުން . މަދަދު . މަދަދުކުރުން . މުލުންލުން . ފަތުރައިލުން . ފޫދުއްވައިލުން . ފެންއޮއްސުން . ފެންގަތްފުރައިން ކޮށައިލުން . ދާވައިލުން . ދާފިޔެވުން . ތޮރުފައިލުން . ގިހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ