...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޅައިގަތުން
މ.
(1) އެއްޗެއް އެއްޗެއްގައި އެޅޭ ގޮތްވުން.
(2) އެއްޗެއް ތާކު ދަތިވުން.
(3) މަޖާޒު:
ލޯބިން ނުވަތަ ރުޅިއައިސްގެން މީހަކާ ނުވަތަ އެހެންވެސް އެއްޗަކާ ބެހިގަނެގެން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބީހުން . ބުޅާކޯޅުން . ކަށިޖެހުން . ވިދުން . ފަހިކެޑައެޑުން . ފެހިކެޑައެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ