...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޅަމެން
ނ.
އަޅާ މިބަހުގެ ގިނަގޮތް.
މިބަސް ބޭނުންކުރަނީ ﷲ އަށް ދުޢާ ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ނޭ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ