...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޅި
ނ.
(1) ތަކެތި އަނދައި ހުލިވީމާ ހިމުންކޮށް ހުންނަބައި.
(2) ދަރުފަދަތަކެތި އަނދައި ހުލިވީމާ ހިމުންކޮށް ހުންނަބައިގައި ހުންނަކުލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާލި . ހަނުކަކުނި . ހިންދުކޮކާބިބީ . ހިންދޫރަ . ހިރަފުސްކުލަ . ހިކަނދިފޭލި . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިތިބޯ . ހުރާމަސް . ހުދުމާވަހަރު . ނިދަންމިޔަރު . ނީކުނޑި . ނީކުނޑިކުލަ . ރަންގެރި . ރާއުނދުނުފަތަފޮޅި . ރާއުނދުން . ރޮނގުދެމިކާޅު . ބަރުކޮލި . ބަބުނަބޮލި . ބަދަލި . ބަތްޕޮޅިމަސް . ބާފޮތިފާނަ . ބިއްބުޅަމަސް . ބިމުނި . ބިގަރު . ބުރޮޅި . ބޮނބިދެލި . ބޮނޑަނަ . ބޮނޑަންއިލޮޅި . ބޮއިތިރި . ބޮލާފޮށާއެޅުން . ބޮޑައި . ބޮޑުފެހި . ބޮޑުގާދޫނި . ބޯށިގަނޑު . ބޯރީނދޫބިބީ . ކަށިވާލި . ކަނޑުއުނިޔަ . ކަނޑުގެރި . ކަނބުރުގެއަށް ވަންނަންޏާ އަޅި ބުރާނެއެވެ . ކަޅަހަނދި . ކަޅަވަތިމިއަރު . ކަޅިޔަމަސްދޫނި . ކައްޓަފުޅި . ކައްޓަފުޅިމިޔަރު . ކައްޗާ . ކިރުޅިފާނަ . ކިރުޅިޔަމަސް . ކުނބުސް . ކުނބޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ