...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޅިބޮނޑި
ނ.
އަހިފަތަށް ނުވަތަ ޅޮސްފަތަށް ހޫނުއަޅި އަޅައިގެން ހަދާ ބޮނޑިއެއް.
މިއީ ބޭސްވެރިކަމުގެ ގޮތުން ގައިގެ ތަންތަން ހޫނުކުރުމަށްޓަކައި ގެންގުޅޭ ބޮނޑިއެކެވެ.
މިގެންގުޅެނީ ބޭރުން ފޮތިލައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަދަލި . އަޅިބޮނޑިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ