...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޅިކަނދާ
ނ.
(ގ.) ބަދިގޭގައި އުނދުންޖަހައިފައި ހުންނަ ތަނާއި މީހުން އުޅޭން އޮންނަ ތަނާ ދެމެދުގައި އޮންނަ އޮޅިގަނޑު
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ