...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޅިކަޅޯއް
ނ.
(މ) ކަޅުއޮށުގެ ބާވަތެއް.
މީގެ އުރަހުގައި ކަޅުތިކިތަކެއް ހުންނާނެއެެވެ.
ކުލައަކީ އަޅިކުލައެވެ.
މިކަޅުއޮށް އެހެން ކަޅުއޮށަށް ވުރެ ފަތިވާނެއެވެ.
ތުބުގެ ދަށްފަރާތުގައި ދެނަރުވާ ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ