...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޅިއުނދުން
ނ.
ތިންފައިޖަހައިގެން އަޅިން ހަދާފައި ހުންނަ ދަރުން ކައްކާ އުނދުން.
މިހަދާފައި ހުންނާނީ ތިންފަރާތުގައި ތިން ދަގަނޑުބުރި ބިމަށްޖަހައި މެދު އަޑިކޮށްލާފައި، މުޅި އުނދުނުގައި ، އަޅިޖަހައި އޮމާންކޮށްފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ