...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޅުކަން
ނ.
(1) އެކަން ކުރުމުން ސަވާބުލިބޭކަންތައް.
(2) ކީރިތިﷲ ރުހި ވޮޑިގެންވާކަންތައް.
(3) ހެޔޮކަންތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވިއްތަ . ހަތްތެލި . ހިންދީން . ހިތުނިޔަތް . ހެޔޮކަން . ނިޔަތް . ބައިތުލްމަޢުމޫރު . ބުދުފައްޅި . ބުޖާކުރުން . ކަލާނގެ . އަޅުވެރި . އަޅުވެރިކަން . އަޅުވެރިޔާ . އަޖިދައަށްކޮރުލުން . އަޖިދައިގެއައިން . އިލާހު . އިޙްރާމް . އިޙުސާންކަން . ވިހާރަ . ވޭރު . މަޖޫސީން . މިސްކިތް . މުޝްރިކުން . ފައްޅި . ދާގަބާ . ޚަލްވަތު . ޢުމްރާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ