...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޅުކަންކުރުން
މ.
(1) އެކަން ތަކުން ސަވާބުލިބޭކަންތައްކުރުން.
މިސާލު:
(ހ) ނަމާދުކުރުން.
(ށ) ޞަދަޤާތްދިނުން، ޤުރުއާން ކިޔެވުން.
(2) ކީރިތި ﷲ ރުހިވޮޑިގެންވާ ކަންތައް ކުރުން.
(3) ހެޔޮކަންތައް ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުޖާކުރުން . އަޖިދައަށްކޮރުލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ