...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޅުވައިކިޔުން
މ.
(1) ދެ ޖިންސުގެ ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ހުންނަ ކަމަށް ވާހަކަ ދެއްކުން.
(2) ލައިދީގޮވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލާދީގޮވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ