...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޅުގަނޑު
ނ.
ވާހަކަދައްކާއިރު އަނެކާއަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ގޮތުން "އަހަރެން" މިބަސް ބޭނުން ކުރާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަޅަމެން . މަސާހިބު . ސަލާމް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ