...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޅެ
އކ.
ނިކަން.
މިބަސް ބޭނުންކުރަނީ އާދޭހުގެ ގޮތުންނާއި، ރުޅިވެރި ކަމުގެ ގޮތުންނެވެ.
މިސާލު:
އަޅެދީބަލަ، އަޅެޖަހާބަލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަޅުވެތި . އަޅުވެތިކަން . އަޅުވެތިކުރުން . އަޅެ . ފުއްސެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ