...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޅޯ
ނ.
ބައެއްގަސްގަހުގެ ގަސްގަނޑުންނާއި، ގޮފީން ފައިބާ މުލެއް.
މިސާލު:
(ހ) ކަށިކެއުއަޅޯ.
(ށ) ނިކައަޅޯ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިކަ . ބަނބަރަ . ކަށިކެޔޮ . އަޅޯ . އާޑައްތޮޑާ . ގަސްއަޅޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ