...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޅޯސާ
ނ.
(1) ބޭސްހަދަން ގެންގުޅޭފަތެއް.
މިފަތް ހުންނާނީ، ދަތްކުރަނދު ފަތްހެން އެއަށްވުރެ ބޮޑެތި ކޮށެވެ.
މިއީ މޭގެ ބަލިބައްޔަށް ރަނގަޅު އެއްޗެކެވެ.
މީގެގަހަކީ މެދުމިނުގެ ގަހެކެވެ.
(2) އާޑައްތޮޑާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އާޑައްތޮޑާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ