...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަކަ
ް ވަކިހަމަތަކެއްގެ މަތީން އަކުރުތަކެއް ނުވަތަ އަދަދުތަކެއް ޖަހާފައި ހުންނަ ގޮޅިތައް.
މިސާލު:
އިސްމުފުޅެއް އަބުޖަދުކޮށް ނުވަތަ އަބުޖަދުނުކޮށް ޖަހާއަކަ.
(4) ނއ.
ހަތަރެސްކަން ހަމަ.
(5) ހަތަރުބިތާއި ހަތަރުކަންމިން އެއްވަރު.
މިސާލު:
(ހ) އަކަމޭލު.
(ށ) އަކަފޫޓު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާލި . ހަނދު . ހަނދުކޭތަ . ހަނޑޫފޮޅުން . ހަންޖެހުން . ހަރާންކޯރު . ހަރުބަސް . ހަޅޭލައިގަތުން . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހާލަކުންފަހަރަކު . ހާލަކުންނާދަލަކުން . ހިކިހިތްވަރު އެރުން . ހިތިބަދަން . ހިތީބޯޓް . ހީނގަތުން . ހީރުވަހައި ގޮވުން . ހުނިޖެހުން . ހުދުލައްފާނަ . ނައިރު . ނަފީވުން . ނަދުރަށް ސަލާންޖެހުން . ނަގިލިކަސްމަތިންދިއުން . ނާށިޖެހުން . ނިއުޅުން . ނުދޮންނަފޮތި . ނޫމަސް . ނެށުން . ރަންކޮކާ . ރަންފާނަ . ރައްޓެހިވުން . ރަތްކިރުޅިރައިވެރިމަސް . ރަސްއައިން . ރާޅާޖެހުން . ރާވާނާ . ރާވެރިއެއްގެ ދަރިއަކަށްވެސް ހަތަރެތިން އެކަތި އޮންނާނެއެވެ. . ރާސް . ރިއްމަސް . ރިއްސައިގަތުން . ރިޔާލަ . ރިޕޯޓުކުރުން . ރޮއިގަތުން . ބަނޑިޔާ ފަޅޯ . ބަނޑުހަލައިލުން . ބަނިޔާދަންވުން . ބަރަޑަބަންގުޅި . ބަރާ އޮޑިއަކަށް ބިސްމިވެސް ބަރުވާނެ . ބަބުރުހަނދި . ބައިންގަނޑު . ބަތާނަ . ބަގިޔާޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ