...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަކަރަކަރަ
ނ.
(މ) ހުޅުނބު ބޯކޮށްހުންނަ ކުޑަމަހެއް.
މީގެ ބަނޑުދަށް ފަރާތުގައްޔާއި ބުރިކަށި ފަރާތުގައި ހުންނަ ކޮތަރިބައި ވަރަށް ތޫނު ވާނެއެވެ.
މިއިން ކައްޓެއް ހެރިއްޖެ ނަމަ ވަރަށް ދިލަ ނަގާނެއެވެ.
މަހުގެ ބޮޑުމިން 6 އިންޗި ވަރުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ