...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަކަރަކަރާ
ނ.
ދިވެހި ބޭހުގެ ތެރޭގައި ގެންގުޅޭ ބާވަތެއް.
މިހުންނާނީ ހިމަދަނޑިކޮޅުތަކެއް ހެނެވެ.
މިބިންދައިލާފައި ކޮޅު ދުލުގައި ޖެއްސީމާ ކުޑަކޮށް ދޫތޮރުފާގޮތެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކަރަކަރާތެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ