...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަކަކުރުން
މ.
(1) ހަތަރެސްކަންވާގޮތަށް ބައިކުރުން.
(2) ފަންޑިތަވެރީންގެ އިޞްޠިލާޙުގައި ޖުމްލައެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް.
(3) އަކައެއްގެ ގޮޅިގޮޅީގައި ޤަވާޢިދެއްގެ މަތީން އެކިއަކުރު ވަކިވަކީން ނުވަތަ އަބުޖަދުކޮށްގެން ލިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ