...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަކަޔަނބޯހެދުން
މ.
(1) ތިމާގެ މިންވަރަށްވުރެ މޮޅުވެގެން އުޅުން.
(2) އަމިއްލައަށް މޮޅު ވެގެން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ