...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަކަޖެހުން
މ.
(1) އަކަޔަށް ވާނޭހެން ރޮނގުދެމުން.
(2) ފަންޑިތަވެރީން ވަކި އަދަދަކަށް ހަތަރެސްކަން ގޮޅިތަކެއް ޖެހުން.
މީގައި ހުންނާނީ ޤަވާޢިދެއްގެ މަތީން އަކުރުތަކެއް ނުވަތަ ޢަޒީމާތަކެއް ޖަހައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ