...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަކިރި
ނ.
މުރަކައިގެ މަރުވެފައި ހުންނަ އެތިއެތިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކުރުފަނި . ހަވިއްތަ . ހަޖަރު . ހުރާ . ރާހިޔާންގަލް . ރާއަކިރި . ރާގައު . ބަނޑުއަކިރި . އަކިރިގަނޑު . އަކިރިގަނޑުފަނި . އުވަ . އުވަދެވުން . ވެލި . ފުށި . ފެންހިންދާވަޅުގަނޑު . ދެވެލިފެންފަށް . ގާމަތީރަށްރަށް . ގޮނގުރިޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ