...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަކު
އކ.
ޔަޤީންކޮށް ދިނުމަށް ނުވަތަ ނަކިރާ ކުރުމަށް ގެންނަ އަކުރެއް.
މިސާލު:
(ހ) އޭނާ ރަށަކުނެތް.
(ށ) ތިޔަ ވާހަކައެއް ފޮތަކުނެތް.
(ނ) މީހަކު އަތުވެއްޖެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަށަނަރަ . ހަށަބަސް . ހަނދު . ހަކިގޮޅާ . ހަމައެކަނި . ހަތަރު ބީރުންގެ ވާހަކަ . ހަލުވިދާނަރު . ހާސްވަޅު . ހާޖިސް . ހިރިކުއްޅަ . ހިރު . ހިރުދެމުން . ހިތިވުން . ހިތްގަދަ . ހިތްގަދަކަން . ހިތްގަދަވުން . ހިޔަނިލުން . ހުށި . ހުށޫ . ހުކުރުފަނި . ހުސްހަށިބައި . ހުސްހަށިބައިވުން . ހެއި . ހެދިއަކުރު . ހޭ . ހޯރަފިޔަތާނަ . ނ . ނަ . ނަނަށް ހެޔޮކުރާނީ ވަތުންނެވެ. . ނަންބަރު . ނަވިޔަނި . ނަމަ . ނަފީ . ނަފީކުރުން . ނަފީވުން . ނަދުރަށް ސަލާންޖެހުން . ނަގާހައި ވިލަޔަކުން ފެނެއް ނާންނާނެއެވެ. ޖަހާހައި ގުގުރިއަކުން ހޮނެއް ނާޅާނެއެވެ. . ނާ . ނިންދަވާލުން . ނިންދެވުން . ނު . ނުކުތާ . ނޫނު . ރ . ރައްޔިތުންގެދިދަ . ރަމްޒު . ރަމްޒުކުރުން . ރަދީފު . ރޯޅިއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ