...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަކުންބަކުން
ިޔާބަންޖަކީ، "އަކުންބަކުންމާލެ ބަކުން، މާލެބަކުން، އަތްޖެހަތަޅެ، ބަތްޖަހަތަޅެ، ލަނޑެއްކޮކާ އަތްޖަހާ" މިއެވެ.
މިނޫން ގޮތްގޮތަށްވެސް މިބަނދި ކިޔައި އުޅެއެވެ.
މިގޮތަށް އަތްޖަހާއިރު ދެއަތުގެ އިނގިލިތައް މަހާލައި ވެލިފުނިމަތީގައި ބަނޑުފުށް ވަތަށް ބާއްވާނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުންބަކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ