...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަކުރުބޯލަނޑާ
ނ.
(އ) ބޮލުގައި އަލިފު، ބާގެ އަކުރުތަކާ ވައްތަރު ގޮތަކަށް ކުރެހުމެއް ހުންނަ ނޫކުލައިގެ ބޮޑު ލަނޑައެއް.
މީގެ ހުޅުނބުތަކުގެ ކޮޅު ރަތްވާނެއެވެ.
ނަގޫފަތް ހުންނާނީ ރާވަޅިއެއް ހެންނެވެ.
ނަގޫފަތުގައި ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ރޮނގެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ