...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަކުރުކޮޅުކާފު
ނ.
ޢަރަބި ލިޔުމުގައި ކާފުލިޔެ އުޅޭގޮތެއް.
މިއަކުރު އޮންނާނީ ޢަރަބިއަކުރުގެ ލާމުގެ ފައިކަށީގެ ލެނބުން، ނުވަތަ ތުނޑަކަށް ވާގޮތަށް އަޅާފައި މެދުގައި ކުޑަކުޑަ ބުޅިކާފެއް ޖަހާފައެވެ.
މިސާލު:
ކާފު
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ