...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަކުރުފިލިތާނަ
ެވެ.
އަކުރުފިލި ތާނައިގައި ބޭނުންކުާ އަނެއްފިލި އަކުރުތަކަކީ:
އަ-ހި- މު-ލެ-ކޮ، ސީނު ސުކުން، މިއެވެ.
މީގައި، އ-އެއީ އަބަފިއްޔެވެ.
ހ-އިބިފިލި، މ-އުބުފިލި، ލ-އެބެފިލި، ކ-އޮބޮފިލި، ސ-އެއީ ސުކުނެވެ.
މިސާލު:
ކކއސކކއއހއއމހއހހއމސމމލލކލލ(ކޮއްކޯ އަހާ މިއީ (އުސޫލެކޭ)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ