...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަކުޑި
ނ.
(1) ރަށެއްގައި ރަށްވެހިކަން ނެތޭ ނެތުން.
މިސާލު:
އެއީ ވަރަށް އަކުޑި ރަށެކެވެ.
(2) (މަލިކު) ދެއެއްޗެއް ޖެހޭ ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުޑި . އަކުޑިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ