...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަކުޑިވުން
މ.
(މަލިކު) (1) ދޭއްޗެއް ޖެހުން.
މިސާލު:
ދެ ސައިކަލް އަކުޑި ވެއްޖެއެވެ.
(2) ތާށިވުން.
މިސާލު:
މިއުޅެނީ މިދޭތެރޭގައި ފައި އަކުޑިވެގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ