...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައިން
ނ.
(1) ކަނޑުގައި އުޅޭމަހުގެ ބައިބައިގަނޑު.
(2) ބައެއްޒާތުގެ ޖަނަވާރުގެ ބައިބައިގަނޑު.
(3) (ޏ.) އައިނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަތި . ރަވަ . ރަވަޖެހުން . ރަސް . ރަސްއައިން . ރާޑާއައިން . ރިއްމަސް . ބަދި . ބޮނދުދޫނި . ބޮޑަހަނދި . ބޮޑުގާދޫނި . ބޯދި . ކަނޑަދޭހަ . ކަރަވެރިމަސް . ކިރުޅިޔަމަސް . ކުރުދޮށްޓަށްއެރުން . ކޮޅުވަށިންއުކުން . އައިނުމަހާއޮޑިޔާވުން . އައިންހިފައިގެން ވައިމައްޗަށް އެރުން . އައިންމަތީދޮންބެ . އަތްދަށުންޖެހުން . އަޖިދައިގެއައިން . އުނިޔަ . އެންކެއްވުން . އެޑެފަތި . މަހާއޮޑިޔާވުން . މަސްމަތީއައިން . މަސްފަންޑިތަ . މަސްތިލަވުން . މާނިޔަމަސް . މާކޮޅަލަ . މުށިމަސް . މުދިންރޮނޑު . ފީކިރިލި . ފޮނިޔަމަސް . ދިޔަހެރިކެރުން . ދޮންބުރެކި . ތުނބި . ތޫނު . ގާދޫނި . ޝަހީދަށްއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ