...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައިންމަތީމިޔަރު
ނ.
އުރަހާގެކޮޅު ހުދުނޫންމިޔަރު.
މި މިޔަރަށް މިހެން ކިޔުނީ، މިޒާތުގެ މިޔަރު، މަސް އައިނުގައި ގިނައިން އުޅޭތީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައިންމަތީދޮންބެ . އެޑެފަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ