...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައިބު
ނ.
ކަމެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ފުރިހަމަކަމަށް އައިސްފައިވާ އުނިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުރަވަނި . ކޫރުން . ވަގުފޮރުވުން . ފޮއިއެޅުން . ލަދުފޮރުވުން . ލިބާސްލެއްވުން . ގުރުޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ