...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައިލަ
ޅޭއިރު ބުރަކަށި މަތި ހުންނަނީ ފެހި ކުލައަކަށް ދާ ނޫކުލައެއްގައެވެ.
މަސްމަރުވުމުން ހުންނާނީ އަޅިކުލައިގައެވެ.
ދެއަރިމަތީގައި ހުންނަނީ ރިހި ކުލައެވެ.
އަދި ދެއަރި މަތީގައި ކަޅުކުލައިގެ ކުދިކުދި ތިކިތަކެއް ހުރެއެވެ.
މިމަސް އެންމެ ބޮޑުވަނީ 57 ސެންޓިމީޓަރަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ