...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައިލަމަހުރޮނޑު
ނ.
(ޅ) ލައްވާއެތިގަނޑު ދޮށުގައި ތިބޭ ފިޔަހަލާ ރޮނޑު މިއީ ފަރުބޭރުގައި އުޅޭ، ލަނޑާ އާއިލާގެ މަހެކެވެ.
މިވައްތަރު ވާނީ ރާބުޅަ މަހާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ