...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައިސްކޯން
ނ.
އައިސްކިރީމް އަޅައިފައި ހުންނަ ގޮށި.
މިގޮށި ހަދައިފައި ހުންނަނީ ދާލި ބިސްކޯދުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ