...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައިސްއަލަމާރި
ނ.
(1) އެތެރެ ފިނިވާގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ އަލަމާރިއެއް.
މިއީ ތަކެތި ފިނިކޮށްގަނޑުކުރުމަށާއި ބައެއް ތަކެތި ނުބައިނުވެ ފިނިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
(2) ގަނޑުފެން އަލަމާރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ