...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައުންސު
ނ.
މިނެ ކިރުމަށް ބޭނުންކުރާ މިނެއް.
މިއީ، ހިކިއެއްޗެހިން ނަމަ ރާތަލެއްގެ 61 ބައިކުޅަ 1 ބައެވެ.
ނުވަތަ 4.8.
ގްރާމެވެ.
ނުވަތަ 5 ކުޅަނދެވެ.
ދިޔާއެއްޗެހިންނަމަ 6.9.
މިލިލީޓަރެވެ.
ނުވަތަ ދެތޯލާބައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައުންސުތަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ