...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައްދޭ
އ.
(1) ޙައިރާންވެގެން ބުނާ ބަހެއް.
(2) ހީކުރާގޮތާ ޚިލާފުވީމާ އެކަމާ ޙައިރާންވެގެން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދުކާޅު . އައްދެކޯ . އައްދެއްޔޭ . އަމަ . ފަހޮޅިއެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ