...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އައްދޯ
އ.
(1) ލިބޭ ވޭނަކުން އަސަރުކޮށްގެން އެކަން ފާޅުކުރާން ބުނާ ބަހެއް.
(2) އަނެކަކަށް ލިބުނު އުފަލަކުން، ނުވަތަ އަނެކަކު ކުޅަ ކަމަކުން ތާރީފާ އެކު ސާބަސް ދިނުމުގެގޮތުން ބުނާ ބަހެއް.
މިބަސް މީގެ އިދިކޮޅު މާނައިގައިވެސް ބުނެއުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތްދޯތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ